Läs om hundar som gått ur tiden men som betytt enormt mycket

för oss som individer men också mycket för vårt avelsarbete.

 

Our dogs that have left us.

 

"LAVA"

2005-2017

FI UCH FI VW-13 NORD V-13 NORD VW-13 HEL V-13 HEL VW-13 FI V-12 HEL W-12 NORDV-11 SE V-11 SE V-10 WW-08 SV-06

Dyfrgi's Ametrine

 

"GLIMMA"

2006-2014

SE U(u)CH NO UCH FINJV-07 NORDV-10  SE V-11

Almanza Taste Of Eternity

 

"DIEZEL"

2004-2012

NORDUCH C.I.E HUCH NORDJV-05 FINJV-05 FINV-08 NV-09 SE V-10 WW-10 SE VCH

Almanza Let's Mingle I'm Single

 

"HECTOR"

2002-2008

NORDUCH

Almanza I Hate Mondays

 

"MÄRTA"

1996-2007

INT NORD FINUCH NV-KBHV-98 WW-00

Almanza Move Heaven And Earth

 

"CASEY"

1993-2006

SU(u)CH

Almanza In Case Of Emergency

 

"HANNA"

1996-2005

SU(u)CH SV-99

Almanza Heavenly Connection

"LARRY"

1985-1998

SV-90-91-93 NV-91 FINUCH INT NORDUCH Almanza Larry O'Grady

"KRYDDAN"

1987-1997

SUCH

Almanza Exotic Spice

"KATIE"

1984-1997

SUCH

Almanza Forbidden Love

 

"FLASHY"

1982-1994

SUCH

Almanza Deep-Feeling

 

"DOLLY"

1979-1991

Wolfhill Dolly Mixture

"ROBIN"

1979-1988

Bramatha

Copper Najinsky

 

"LADDIE"

1971-1983

IntUCH SUCH NUCH

Laddie

"DINO"

1978-1982

SUCH

Björg's Adonis